Verdiskaperkonferansen 2022

Årets tema er vekst og verdier, og, redaktør i Tidens Krav Ole Knut Alnæs leder oss gjennom dagen. Det er bare å glede seg til en spennende dag med dette programmet:

Åpning

Allan Troelsen, administrerende direktør SpareBank 1 Nordmøre.

Global økonomi – lokal verdiskapning

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom SpareBank1 Markets

Hvilke signal gir utsiktene oss?

Kristian Eilertsen, Leder for politikk og samfunnskontakt SMB Norge

Hvordan lede i tider med stor usikkerhet

Bente Sollid Storehaug, serie IT gründer og investor

Drivkraften ligger i det å skape noe

Roger Hofseth, gründer og administrerende direktør

Investorpraten

Samtale mellom Roger Hofseth, Anita Krohn Traaseth & Bente Sollid Storehaug

Hvordan ble vi et internasjonalt tech – selskap, med utspring i Kristiansund?

André Keane og Sebastian Videhult, Autility AS

Fra hobby til vekstbedrift

Marthe Helgetun i samtale med Ole Knut Alnæs

Hvorfor vi må lede mer og administrere mindre for å oppnå resultater

Anita Krohn Traaseth, Næringslivsleder & forfatter

Samtale med fjorårets vinner – Abyss AS

Verdiskaperprisen 2022

Kåring av årets vinner

Takk for i dag og vel hjem

Praktisk informasjon:
Dato: Fredag 7.oktober kl 0900 -1530
Sted: Kulturfabrikken, Kristiansund
Pris: 900,- eks. mva inkl lunsj