Vinnerene av Verdiskaperprisen 2017

Disse vant Verdiskaperprisen i 2017

På Verdiskaperkonferansen for 2017 ble Talgø MøreTre tildelt verdiskaperprisen for næringsliv, mens Peder A. Rensvik og Margaret Rensvik fikk den kulturelle verdiskaperprisen.

Det ble delt ut to Verdiskaperpriser i 2017 – en til næringslivet, som gikk til Talgø MøreTre, og en til kultur, som Peder A. Rensvik fikk sammen med sin kone Margaret. Rensvik fikk også Knudtzons ærespris i tillegg.

Elmer Talgø og Hallvard Brusethaug mottok prisen på vegne av Talgø Møretre. Margaret og Peder Rensvik mottok den «kulturelle» verdiskaperprisen for innsatsen i KKKK-festivalen.

I omtalen av prisvinneren ble det spesielt lagt vekt på den lokale verdiskapningen i Talgø Møretre – «Med basis i lokale ressurser er det skapt et livskraftig selskap av stor betydning for ikke bare kommunen selskapet er etablert i, men for hele regionen. Årets verdiskaper har over havparten av verdensmarkedet for sitt hovedprodukt», uttaler juryen om bedriften fra Todalen i Surnadal kommune.

0