Verdien av kunnskap - 2. oktober i Kulturfabrikken

Verdiskaperen 2020 Campuskonferansen. Årets konferanse i samarbeid med Møre og Romsdal Fylkeskommune/Campuskonferansen.

Dato: 2. oktober i Kulturfabrikken.
Program og påmelding kommer medio august.

0