Vinnere av 10-årets verdiskaper

10-årets verdiskaper

I 2006 ble den første Verdiskaperen kåret. Da gikk prisen til fotofestivalen Nordic Light. I år skal vi dele ut prisen for 10. gang.

Kriteriene er de samme; Prisen skal gå til en bedrift/organisasjon/privatperson på Nordmøre som basert på fremtidsrettede og nyskapende ideer kan vise til konkrete prosjekter og/eller aktiviteter med positive ringvirkninger for Nordmøre de siste 10 årene.

I tillegg skal juryen legge vekt på: Nyskapning, markedsføring av Nordmøre, arbeidsplasser, lønnsomhet og samfunnsansvar. I år skal vi kåre 10-årets verdiskaper. Vi skal altså ikke se kun på foregående år, men perioden fra 2006 til nå. I anledning jubileet er det også åpnet for at bedrifter med eiere utenfor Nordmøre, kan få prisen.

I år vil det bli delt ut to priser. En til kultur og en til næringsliv. Hver vil motta 125.000 kroner og et diplom.

Juryen har bestått av Frode Alnæs, Else-May Botten, Kirsti Harsvik, Jan-Erik Larsen, Magne Løfaldli, Roald Røsand, Tore Dyrnes, Ida Dønheim og Odd Einar Folland.


Kulturprisen

Nordmøre har mange verdiskapere innen kultur. Dette kommer også fram hvis vi ser på hvem som er tidligere vinnere. Der står Nordic Light, Norway Events og Kristiansund Ballklubb.

Årets vinner er en tradisjonsbærer. Ja, den er ikke bare det. Den har skapt sin egen tradisjon. Årets vinner er senter i et nav av aktiviteter flere steder på og utenfor Nordmøre.

Årets vinner er preget av nyskapning. Dette gjelder ikke bare når det gjelder innhold, men også på hvor kulturen blir presentert.

Årets vinner har markedsført Nordmøre både regionalt og nasjonalt. For mange er den et kjært kjælenavn på regionsenteret.

Årets vinner er den største kulturarbeidsplassen på Nordmøre og har i dag vel 30 årsverk. Det er lagt stein på stein i en periode på over 40 år. I tillegg yter den uvurderlige bidrag til både amatører og profesjonelle.

Årets vinner har tatt og tar et stort samfunnsansvar. Dette gjelder kanskje spesielt rettet mot barn og unge, men også som flittig bestiller av nyskrevne verk. 10-årets verdiskaper er Operaen i Kristiansund.


Næringslivsprisen

Det er stor bredde i næringslivet på Nordmøre. Det viser tildelingen av tidligere priser. Der finner vi Glassforum, Kårvatn Fjellutstyr, Rindalslist, Tingvollost, Lanullva og i fjor Storvik Aqua.

Årets vinner har hatt en svært fremskutt og sentral posisjon på Nordmøre det siste 10-året. Den er på mange måter selve symbolet på alt det positive som har skjedd i denne perioden. Og som vinneren av kulturprisen, er den et nav med mange og lange forgreninger og et stort og mangslungent nettverk.

Et annet fellestrekk som denne vinneren har med kulturvinneren, er at også denne har gitt byen et kjælenavn. Ja, kanskje ikke bare ett, men to.

Årets vinner er en betydelig arbeidsplass, ikke bare for egne ansatte, men for rundt regnet 60 andre selskap.

Årets vinner tar et samfunnsansvar som kan stå som et lysende eksempel for andre. Vinneren har vært sentral i alt fra utviklingen av høgskolesenteret og Knudtzonsenteret til Kristiansund Ballklubb og KOM trainee. Ingen selskap på Nordmøre har ansatt flere fra studiet i petroleumslogistikk enn årets vinner.

Vinneren utmerker seg også med et svært godt arbeidsmiljø og er til stadighet representert på ulike arrangement og aktiviteter.

I 2016 ville det rett og slett vært vanskelig å se for seg Kristiansund uten årets vinner.

10-årets verdiskaper er Vestbase.


Knudtzons ærespris

I anledning 10-årsjubileet for utdelingen av Årets verdiskaper, vil det også bli delt ut en ny pris, Knudtzons Ærespris.

Klippfiskkongen Nicolay Knudtzon den tredje er Nordmøres største gründer gjennom tidene. Han bygde et unikt nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. Mange av båndene ble styrket og utviklet her på Knudtzonlunden. Lunden var hans internett, hvor han samlet og bearbeidet inntrykk og informasjon.

Knudtzon var også opptatt av samfunnet rundt seg, og han var blant mye annet, en av initiativtakerne til det som i dag er Sparebank1 Nordvest. Han var også en generøs bidragsyter til sosiale formål.

Knudtzons ærespris er helt i tråd med Knudtzons ånd.

Vinneren er både gründer, samfunnsengasjert og generøs bidragsyter.

På 80-tallet satt han i kommunestyret i hjemkommunen. Nå har han påtatt seg ledervervet i et større samferdselsprosjekt. Han har også bidratt til musikalsk vellyd ved å sørge for at en av Nordmøres beste musikere har et instrument å utvikle seg på, og han har engasjert seg i hjemkommunens reiselivs-fyrtårn.

Det hele startet med en liten landhandel for snart 50 år siden. Siden har det bare vokst og vokst til å bli landets største. I dag dreier det seg om hele 77 enheter. Men hovedkontoret er fortsatt der det alltid har vært.

Da han for to år siden solgte seg ut av driftsselskapet, sa han at det var for å få et litt roligere liv. Så langt virker det ikke slik. Fortsatt er det mange reisedager, og fortsatt engasjerer han seg i nye prosjekt. Det er for eksempel ikke lenge siden han sammen med andre, ville kjøpe Ellos eiendom i Kristiansund for å leie den ut til Orkla/Lilleborg.

Jeg regner med at dere nå vet hvem som får prisen, men når jeg forteller at bladet Kapital har utropt ham til Norges ubestridte kjøpesenterkonge, er det selvsagt Lars Løseth vi snakker om.

Knudtzons ærespris går til Lars Løseth 

0