Verdiskaperkonferansen 2022 blir arrangert i Kulturfabrikken fredag 7. oktober

Om Verdiskaperen

SpareBank 1 Nordvest og Tidens Krav står sammen for å få økt fokus på nyskaping på Nordmøre.

Verdiskaperen skal gå til bedrifter, organisasjoner, privatpersoner og lignende som basert på fremtidsrettede og nyskapende ideer kan vise til konkrete planer for prosjekter og/eller aktiviteter med positive ringvirkninger for Nordmøre.

Utdelingen av verdiskaperprisen 2022 blir som alltid spennende.

 

Hvem står bak?

Created with Sketch.

Hvem kan bli verdiskaper?

Prisen skal gå til en bedrift/organisasjon/privatperson på Nordmøre som basert på fremtidsrettede og
nyskapende ideer kan vise til konkrete prosjekter og/eller aktiviteter med
positive ringvirkninger for Nordmøre.

Videre vil komiteen vurdere foreslåtte kandidater opp mot følgende parameter:

Nyskapning

For å motta prisen bør det kunne
dokumenters en viss nyskapningsgrad i prosjektet/aktiviteten.

Digitalisering

Vinneren bør være en lokal spydspiss når det gjelder digitalisering og det å ta i bruk og/eller skape ny teknologi.

Samarbeid

Vinneren bør ha en spin off-effekt i egen verdikjede eller på tvers av sin næring. Samarbeid og delingskultur vil i så måte bli vektlagt.

Markedsføring av Nordmøre

Vinneren har bidratt til regional merkevarebygging - ”satt Nordmøre på kartet”, og har sånn sett vært et fyrtårn for vår region og har bidratt til å styrke Nordmøres identitet og gitt økt selvtillit til egen kommune, bransje eller Nordmøre.

Arbeidsplasser

Vinneren har skapt eller tatt vare på arbeidsplasser på Nordmøre, enten gjennom eget prosjekt/aktivitet eller indirekte.

Lønnsomhet

Vinneren kan vise til en bærekraftig økonomisk utvikling.

Samfunnsansvar

Vinneren har vist samfunnsansvar av stor betydning for utviklingen av Nordmøre.

Juryen består av:

Roald Røsand

Kristiansund Kommune

Else-May Botten

Stortingsrepresentant (AP)

Odd-Einar Folland

Adm. dir. i Sparebank 1 Nordvest

Kirsti Harsvik

HR-direktør i Norske Shell AS

Jan-Erik Larsen

Partner i Kruse Larsen

Magne Løfaldli

Daglig leder i SIV-inkubator

Tore Dyrnes

Redaktør i Tidens Krav

Vinnere av Verdiskaperen

Æresprisen

 • Peder Rensvik Knudtzon ærespris

 • Lars Løseth Knudtzon ærespris

 • Henning Sommero Knudtzon ærespris

Vinner 2019

 • Smøla kommune Næringslivsprisen 2019

Tidligere vinnere

 • Oss-Nor Næringslivsprisen 2018

 • KKKK - festivalen Kulturprisen - 2017

 • Talgø Møretre AS Næringslivsprisen 2017

 • Operaen i Kristiansund Kulturprisen - 2016

 • Vestbase Næringslivsprisen - 2016

 • Storvik Aqua Verdiskaperen 2015

 • Lanullva Verdiskaperen 2014

 • Tingvollost Verdiskaperen 2013

 • KBK Verdiskaperen 2012

 • Rindalslist Verdiskaperen 2011

 • Gudmund Kårvatn Verdiskaperen 2010

 • Norway Events Verdiskaperen 2008

 • Glassforum Verdiskaperen 2007

 • Nordic Light Verdiskaperen 2006