Verdiskaperkonferansen 2022 blir arrangert i Kulturfabrikken, Kristiansund, fredag 7. oktober

Verdiskaperkonferansen 2022 arrangeres 7. oktober

Verdiskaperen er heleid av SpareBank 1 Nordmøre. Den består hovedsakelig av Verdiskaperkonferansen, der også Verdiskaperprisen blir utdelt. 

Created with Sketch.

Hvem kan bli verdiskaper?

Prisen skal gå til en bedrift/organisasjon/privatperson på Nordmøre som basert på fremtidsrettede og
nyskapende ideer kan vise til konkrete prosjekter og/eller aktiviteter med
positive ringvirkninger for Nordmøre.

Videre vil komiteen vurdere foreslåtte kandidater opp mot følgende parameter:

Nyskapning

For å motta prisen bør det kunne
dokumenters en viss nyskapningsgrad i prosjektet/aktiviteten.

Digitalisering

Vinneren bør være en lokal spydspiss når det gjelder digitalisering og det å ta i bruk og/eller skape ny teknologi.

Samarbeid

Vinneren bør ha en spin off-effekt i egen verdikjede eller på tvers av sin næring. Samarbeid og delingskultur vil i så måte bli vektlagt.

Markedsføring av Nordmøre

Vinneren har bidratt til regional merkevarebygging - ”satt Nordmøre på kartet”, og har sånn sett vært et fyrtårn for vår region og har bidratt til å styrke Nordmøres identitet og gitt økt selvtillit til egen kommune, bransje eller Nordmøre.

Arbeidsplasser

Vinneren har skapt eller tatt vare på arbeidsplasser på Nordmøre, enten gjennom eget prosjekt/aktivitet eller indirekte.

Lønnsomhet

Vinneren kan vise til en bærekraftig økonomisk utvikling.

Samfunnsansvar

Vinneren har vist samfunnsansvar av stor betydning for utviklingen av Nordmøre.

Vinnere av Verdiskaperen

Æresprisen

 • Peder Rensvik Knudtzon ærespris

 • Lars Løseth Knudtzon ærespris

 • Henning Sommero Knudtzon ærespris

Vinner 2020

 • Abyss Group Næringslivsprisen 2020

Tidligere vinnere

 • Smøla kommune Næringslivsprisen 2019

 • Oss-Nor Næringslivsprisen 2018

 • KKKK - festivalen Kulturprisen - 2017

 • Talgø Møretre AS Næringslivsprisen 2017

 • Operaen i Kristiansund Kulturprisen - 2016

 • Vestbase Næringslivsprisen - 2016

 • Storvik Aqua Verdiskaperen 2015

 • Lanullva Verdiskaperen 2014

 • Tingvollost Verdiskaperen 2013

 • KBK Verdiskaperen 2012

 • Rindalslist Verdiskaperen 2011

 • Gudmund Kårvatn Verdiskaperen 2010

 • Norway Events Verdiskaperen 2008

 • Glassforum Verdiskaperen 2007

 • Nordic Light Verdiskaperen 2006